වර්ජනය සාර්ථකයි. විපක්ෂයේ වෘත්තීය සමිති අසාර්ථකයි. රජයේ වෘත්තීය සමිති.

Tuesday, 21 May 2013 - 12:55

%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92.+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92.+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%92.

විදුලි බිල ඉහළ දැමීමට විරෝධය පළ කරමින් විපක්ෂයේ වෘත්තීය සමිති රැසක් එක්ව අද දිනයේ දියත් කරන සංකේත වර්ජනය මේ වනවිට සාර්ථක වී ඇති බව වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ කිරීමේ සම්බන්ධීකරණ කමිටුව පවසනවා. එහි සම කැඳවුම්කරු, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ උතුරු මැද පළාත් සභා මන්ත්‍රී වසන්ත සමරසිංහ කියා සිටියේ පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන් සියයට සියයක් සහ වතු සේවකයන් සියයට 35 ක් පමණ මෙම වර්ජනයට එක්ව ඇති බවයි.

[MP3]s59390_1[/MP3]                         

කෙසේ වෙතත් මෙම වර්ජනය අසාර්ථක බව රජයට සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිතියක් වන ලංකා කම්කරු සංගමය පවසනවා. එහි මධ්‍ය මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන ලේකම් සෝමවීර චන්ද්‍රසිරි කියා සිටියේ සේවකයන් වර්ජනයට එක් නොවී පළමුව මව්බිම සහ දෙවනුව වැඩබිම රකිමු යන සංකල්පය පිළිගෙන ඇති බවයි.

[MP3]s59390_2[/MP3]