නැගෙනහිර පළාත් සභාව උණුසුම් වෙයි.

Tuesday, 21 May 2013 - 13:33

%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%8B%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92.

ඉහළ දැමූ විදුලි ගාස්තු අහෝසි කරන්නැයි ඉල්ලා විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමත් සමග නැගෙනහිර පළාත් සභාවේ සභා වාරය ලබන මස 18 වැනිදා දක්වා කල් තැබීමට එහි සභාපතිනිය අද (21) තීරණය කළා. ඉන් අනතුරුව පළාත් සභාවේ උණුසුම් තත්ත්වයක්ද හට ගැනුණු අතර, සභාව කල් තැබීමට විරෝධය දක්වමින් විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් පසුව පළාත් සභාව ඉදිරිපිට විරෝධතාවයද නිරත වූ බවයි එහි සිටි හිරු වාර්තාකරුවන් ප්‍රකාශ කළේ. නැගෙනහිර පළාත් සභාවේ සභා වාරය මෙලෙස කල් තැබීමට සභාපතිනියට හැකියාවක් නොමැති බව එහි විපක්ෂ නායක දයා ගමගේ හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට ප්‍රකාශ කළා.