ටොනේඩෝ සුළි කුණාටුව තවදුරටත්.

Tuesday, 21 May 2013 - 19:09

%E0%B6%A7%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%9A%E0%B6%A9%E0%B7%9D+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%8F%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A.ඇමරිකාවේ - ඔක්ලහෝමා ප්‍රදේශය සිසාරා හැමූ දැවැන්ත ටොනේඩෝ සුළි කුණාටු තත්ත්වය මේ වනවිට සැතපුම් දෙකකට වඩා පළලින් හමායන බව එරට මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කරනවා. පැයට කිලෝ මීටර් 200 කට අධික වේගයකින් හමායන ටෝනේඩෝ සුළු කුණාටුවෙන් ඔක්ලහෝමා ආසන්නයේ මුළු ප්‍රදේශයක්ම පොළවට සමතලා වූයේ නිවාස ඇතුලූ සියලූ දෑ සමගයි. සුළි කුණාටුවෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව 91 ක්. මේ වනවිට ඔක්ලහෝමා ප්‍රදේශය ආපදා කලාපයක් ලෙස ජනාධිපති බැරැක් ඔබාමා විසින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.