ගුරු වැටුප් ප්‍රමාදවීම ගැන මැතිසබේදී ප්‍රශ්න කෙරේ.

Tuesday, 21 May 2013 - 18:37

%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B6%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A.විදුලිබිල ඉහළ දැමීමට එරෙහිව විපක්ෂය විසින් අද ක්‍රියාත්මක කළ සංකේත වැඩවර්ජනය පිළිබඳව අද (21) පාර්ලිමේන්තුවේදීත්, සංවාදයට ලක්වුණා. ඒ පිළිබඳව සහ පාර්ලිමේන්තුවේ අද (21) දිනයේ තොරතුරු ඇතුළත් මැතිසබය විශේෂාංගය.

[MP3]s59410[/MP3]