සම්බුදු තෙමඟුල සමරන උතුම් වෙසක් මංගල්‍යය අද.

Friday, 24 May 2013 - 8:12

%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B6%9F%E0%B7%94%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF.

සම්බුදු තෙමඟුල සිහිපත් කෙරෙන වෙසක් පුන් පොහොය දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය සැකසූ විශේෂාංගය.

 
[MP3]s59566[/MP3]