ඩ්‍රෝන් යුද්ධය සාධාරණයි. - ඔබාමා කියයි.

Friday, 24 May 2013 - 8:52

%E0%B6%A9%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%92.+-+%E0%B6%94%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92.

නියමුවන් රහිත ගුවන් යානා නැතිනම් ඩ්‍රෝන් යානා මගින් ඇෆ්ගනිස්ථානයේ, පාකිස්තානයේ සහ ඉරාකයේදී එල්ල කරන ප්‍රහාර ආත්මාරක්ෂාව සඳහා එල්ල කරන ප්‍රහාර බව ඇමරිකානු ජනාධිපති බැරක් ඔබාමා පවසනවා. ඇමරිකානු ඩ්‍රෝන් ප්‍රහාර සාධාරණීකරණය කරමින් ඔහු ඊයේ (23) සදහන් කළේ එමගින් වඩාත් සුරක්ෂිත ඇමරිකාවක් බිහි කළ හැකි බවයි. එමෙන්ම ජාත්‍යන්තර ත්‍රස්තවාදී සැකකරුවන් රදවා සිටින ගුවන්තනමෝ සිර කදවුර වසා දැමීමට ඉදිරියේ දී පියවර ගන්නා බවත් ඔහු සදහන් කළා. වොෂින්ටනයේ ජාතික ආරක්ෂක විද්‍යාලයේ දී ජනාධිපති ඔබාමා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේ ඩ්‍රෝන් යානා යොදා ගනිමින් ඇමරිකාව සිදුකරන්නේ සාධාරණ යුද්ධයක් බවයි.