විහාරස්ථාන නොමැතිවීමත් ප්‍රශ්නවලට හේතුවක්. - ආරක්ෂක ලේකම්.

Friday, 24 May 2013 - 13:54

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A.+-+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A+%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A.

විහාරස්ථාන  නොමැති ප්‍රදේශවල සමාජීය ප්‍රශ්න රැසක් ඇතිවී තිබෙන බව මෙරට ආරක්ෂක අංශ විසින් පසක් කරගෙන ඇතැයි ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පවසනවා. මාතර ඊයේ (23) පැවති ආගමික උත්සවයකට එක්වෙමින් ආරක්ෂක ලේකම්වරයා මේ බව සඳහන් කළා.

 

[MP3]s59605[/MP3]