අධ්‍යාපනයටත් බටහිර කුමන්ත්‍රණ. - ඇමති බන්දුල.

Sunday, 26 May 2013 - 13:01

%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%A7%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AB.+-+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD.බටහිර කුමන්ත්‍රණකාරි බලවේග මෙරට අධ්‍යාපනයට සිදුකළ බලපෑම පිළිබඳව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන කරුණු පැහැදිලි කළා. ඒ එප්පාවල ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ජාතික පාසලේ පැවති රැස්වීමක් අද අමතමින්.


[MP3]s59712[/MP3]