ලංකාවට ගැන මන්මෝහන් සිංගේ බලාපොරොත්තුවක් කඩවේ.

Friday, 31 May 2013 - 7:53

%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%9D%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%80%E0%B7%9A.


මෙගවොට් 1000 ක ධාරිතාවයකින් යුත් ඉන්දු - ශ්‍රී ලංකා විදුලි ව්‍යාපෘතියක් අත්හැර දැමීමට ඉන්දීය රජය තීරණය කර ඇති බව එරට මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. ඉන්දියාවේ මදුරෙයි නගරයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවේ අනුරාධපුර නගරය දක්වා කේබල් මාර්ගයෙන් මෙම විදුලි ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණා. ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්ය මන්මෝහන් සිංගේ යෝජනාවකට අනුව ඉන්දීය විදුලිබල අධිකාරිය විසින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කළා. කෙසේ වුවත්, කිලෝමීටර් 285 ක දිගින් යුත් මෙම කේබල් විදුලි පද්ධතිය ඉදිකිරීමට අධික පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවීම සහ තමිල්නාඩුවේ වර්තමානයේ පවතින දේශපාලන වාතාවරණය මත අත්හැර දැමීමට තීරණය කළ බවයි එරට මාධ්‍ය වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ.