එජාප නව ව්‍යවස්ථාවේ අරමුණ රනිල් කියයි.

Saturday, 01 June 2013 - 18:52

%E0%B6%91%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%B4+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AB+%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92.

ජනතා පරමාධිපත්‍ය සුරැකෙන ව්‍යවස්ථාවක් නිර්මාණය කිරීම තම පක්ෂයේ අරමුණ බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රකාශ කළා. වතු වෘත්තීය සමිති සමග නුවරඑළියේ  අද (01) පැවති සාකච්ඡාවකදී ඔහු කියා සිටියේ ඒ වෙනුවෙන් තම පක්ෂය ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවලිය ජනතාවගේ සාකච්ඡාවට යොමුවිය යුතු බවයි.  

[MP3]s60102[/MP3]