අරන්තලාව භික්ෂු ඝාතනයට අදට වසර 26 යි.

Sunday, 02 June 2013 - 7:32

%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B7%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%94+%E0%B6%9D%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB+26+%E0%B6%BA%E0%B7%92.


කුරිරු කොටි ත්‍රස්තවාදීන් අරන්තලාවේදී භික්ෂූණ් වහන්සේලා 31 නමක් සහ සිවිල් වැසියන් තුන් දෙනෙකු ඝාතනය කර අදට (02) වසර 26 ක්. මේ අතර, අරන්තලාව භික්ෂු ඝාතනයට 26 වසරක් සපිරීම වෙනුවෙන් අද විශේෂ පිරිත් සඡ්ඡායනයක් අරන්තලාවේ සිද්ධිය සිහිපත් කරමින් ඉදිවුණු භික්ෂු ස්මාරකය අසල පැවැත්වෙනවා. ඊට සමගාමීව මහා සංඝරත්නය සියක් නමක් පිණ්ඩපාතයේ වැඞීමටද නියමිතයි.

ඒ වෙනුවෙන් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය ගෙන එන සටහනක්.
 
[MP3]s60113[/MP3]