ජල සම්පාදනයේ සමාගම් සැලසුම නීතිපති ඉවත දමයි.

Sunday, 02 June 2013 - 12:57

%E0%B6%A2%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD+%E0%B6%AF%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%92.


පානීය ජල බෝතල් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා නව සමාගමක් පිහිටුවීමට ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන අමාත්‍යාංශය කළ යෝජනාවක් නීතිපතිවරයා විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා. එම අමාත්‍යාංශය මෙම යෝජනාව සිදුකර තිබුණේ උතුරුමැද පළාතේ වකුගඩු රෝගීන්ට සහන මිලට පානීය ජලය ලබාදීමේ අරමුණින්. ඒ අනුව, ජල සම්පාදන මණ්ඩලයට අනුබද්ධව පිහිටුවන නව සමාගමක් හරහා අදාළ ජල බෝතල් නිෂ්පාදනය කිරීම අමාත්‍යාංශය සැලසුම් කර තිබූ බවයි එහි ලේකම් අමරානන්ද අබේගුණසේකර පැවසුවේ. එහෙත්, ඊට නීතිමය බාධාවන් පවතින බැවින් අදාළ යෝජනාව නීතිපතිවරයා විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බව ඔහු සඳහන් කළා.

[MP3]s60137[/MP3]