චීනය ආශ්‍රිත දුපත් ගැන එරට ප්‍රධානියෙකුගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්.

Sunday, 02 June 2013 - 15:21

%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%86%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AD++%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A.චීනයට ආසන්නයේ පිහිටා ඇති දුපත් සම්බන්ධයෙන් එරට ආරක්ෂක අංශයේ ඉහළ නිලධාරියෙකු විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකර තිබෙනවා.  ඕනෑම අවස්ථාවක තම රටට අයත් එම දුපත් ආශ්‍රිතව සංචාරය කිරීමේ හැකියාව ඇති බව ඔහු ප්‍රකාශ කර ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කළේ. චීනය ආසන්නයේ පිහිටා තිබෙන දුපත් සම්බන්ධයෙන් බටහිර රටවල් චීනයට අනතුරු ඇගවීමක් සිදුකර තිබෙනවා. එයට පිළිතුරක් ලෙසයි එම එම නිලධාරියා මේ බව සදහන් කර ඇත්තේ. මේ වන විට එම දුපත් සම්බන්ධයෙන් තායිලන්තය, ජපානය, පිලිපීනය ආදී රටවල් අයිතිය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.