අජිත් මාන්නප්පෙරුම දිවුරුම් දෙයි.

Tuesday, 04 June 2013 - 13:41

%E0%B6%85%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92.එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජයලත් ජයවර්ධනගේ අභාවයෙන් හිස්වූ පාර්ලිමේන්තු අසුන සඳහා තේරී පත්වූ බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත්‍රී අජිත් මානප්පෙරුම කථානායකවරයා ඉදිරියේ අද (04) දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා. පසුගිය 2010 වසරේ පැවැති පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණයේ දී ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් තරග කළ මොහු ජන්ද 44,821ක් ලබා ගනිමින් මනාප ලැයිස්තුවේ 6 වන තැනට පත්වුණා.