දේශීය ආදායම් තක්සේරු නිලධාරීන් ලෙඩ වේ.

Wednesday, 05 June 2013 - 7:56

%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%86%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B6%A9+%E0%B7%80%E0%B7%9A.


දේශීය ආදායම් තක්සේරු නිලධාරීන් අද (05) දිනයේදී ලෙඩ නිවාඩු දමමින් සේවයට වාර්තා නොකර වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක නිරතවීමට සූදානම් වනවා. දේශීය ආදායම් තක්සේරු නිලධාරීන්ගේ සංගමය සඳහන් කරන්නේ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කරන ලද උපදෙස්වලට පටහැනිව සේවකයින් අන්තර් ග්‍රහණය කිරීම තුළින් තම මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංගණය වී ඇති බවයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට කරුණු පැහැදිළි කරන එම සංගමයේ විධායක කමිටු සාමාජික අනුරාධ ජයශ්‍රී.

[MP3]s60312[/MP3]