වත්තල අවට ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 24ක් වතුර නැහැ.

Wednesday, 05 June 2013 - 9:42

%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BA+24%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90.වත්තල - හැදල සහ පෑලියගොඩ අවට ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද (05) පෙරවරු 10 සිට හෙට පෙරවරු 10 දක්වා පැය 24ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කළා. ඒ අනුව හේකිත්ත පාර සහ ඒ අවට අතුරු මාර්ග, හැදල, මීගමුව පාර සහ පෑලියගොඩ මාළු වෙළදපොළ මෙන්ම ඒ අවට ප්‍රදේශවලට ද මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටවනු ඇති. අත්‍යාවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් එය සිදුකරන බවයි ජල සම්පාදන මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කළේ.