සෙල්ලකතරගම - වල්ලි ගුහාව ඊෂ්වර දේවාලයේ කපුවා ඝාතනය කෙරේ.

Wednesday, 05 June 2013 - 10:07

%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B6%B8+-+%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%8A%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%9D%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A.

සෙල්ලකතරගම - වල්ලි ගුහාව විහාරස්ථානයේ ඊෂ්වර දේවාලයේ ප්‍රධාන කපු මහතා තියුණු ආයුධවලින් පහර දී ඝාතනය කර තිබෙනවා. 70 හැවිරිදි ඔහුගේ සිරුර විහාරස්ථානය අසළ වන ලැහැබක තිබී අද උදෑසන සොයා ගත් බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සඳහන් කළා. ඝාතනයට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නැහැ.