අග්‍රාමාත්‍යවරයා චීනයට.

Wednesday, 05 June 2013 - 15:14

%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7.

චීනයේ සිව්දින නිල සංචාරයක් සඳහා දිවයිනෙන් පිටත්ව ගිය අග්‍රාමාත්‍ය දි. මු. ජයරත්න අද කුන්මිංග් ප්‍රාන්තයේ වන්ග්ෂු  ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල වෙත ළඟාවුණා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා පිළිගනු ලැබුවේ එම ප්‍රාන්තයේ උප ආණ්ඩුකාර ඩින්ග් ෂා ඕෂියැං ඇතුලූ එරට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් පිරිසක් විසින්. කුන්මිංග් ප්‍රාන්තයේදී හෙට ආරම්භවන ආනයන අපනයන ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ප්‍රදර්ශනයද මෙහිදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් විවෘත කිරීමට නියමිතයි. එමෙන්ම දෙරටට වැදගත්වන සාකච්ඡා කිහිපයකටද අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙහිදී එක්වීමට නියමිත බව අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන් කළා.