නූපන් දරුවන් වෙනුවෙනුත් රට ගොඩනැගිය යුතුයි. - ජනපති.

Saturday, 08 June 2013 - 8:56

%E0%B6%B1%E0%B7%96%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BA%E0%B7%92.+-+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92.

නූපන් දරුවන් වෙනුවෙන් ද රට ගොඩනගා තිබිය යුතු බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළා. ජනාධිපතිවරයා මේ බව කියා සිටියේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ වාර්ෂික වාර්තාව පිළිගැන්වීමේ අවස්ථාවට කොළඹ දී ඊයේ (07) එක්වෙමින්.

 

[MP3]s60539_1[/MP3]

 

එහිදී තවදුරටත් අදහස් දැක්වූ ජනාධිපතිවරයා රටේ සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් එල්ල වන විවේචන පිළිබදව ද අදහස් පළ කළා.

 
[MP3]s60539_2[/MP3]