ජලාශ දෙකක වාන් දොරටු විවෘතයි.

Saturday, 08 June 2013 - 9:28

%E0%B6%A2%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%81+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%92.

පවතින අධික වර්ෂාවත් සමග ජල මට්ටම ඉහළ යාම නිසා ලක්ෂපාන සහ කැනියොන් ජලාශවල වාන් දොරටු විවෘත කර තිබෙනවා. නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඞී.පී.ජී. කුමාරසිරි හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට කියා සිටියේ එම නිසා කැළණි ගෙඟ් ජල මට්ටම ඉහළ යා හැකි බැවින් ජලාශය පහළ කොටසේ ජනතාව අවධානයෙන් පසුවිය යුතු බවයි.

 

[MP3]s60552[/MP3]