හලාවත මුහුදු තීරය ඛාදනයට ලක්වීමෙන් නිවාස කිහිපයකට හානි.

Saturday, 08 June 2013 - 14:10

%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%AD+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B6%9B%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%92.

පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වයත් සමග හලාවත  - වැල්ල මුහුදුතීරය ඛාදනයට ලක්වීමෙන් නිවාස කිහිපයකට ද හානි සිදුව ඇති බව වාර්තාවනවා. ප්‍රදේශයේ හිරු වාර්තාකරු සඳහන් කළේ මේ වනවිටත් එම වෙරළ තීරය ඛාදනයට ලක්වෙමින් පවතින බවයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය වෙත අදහස් දැක්වූ හිරු හලාවත වාර්තාකරු ප්‍රසාද් පූර්නිමාල්.

 

[MP3]s60578[/MP3]