සිදුවූ හානිවලට ධීවර අමාත්‍යාංශය වගකිව යුතුයි. එජාපය.

Sunday, 09 June 2013 - 12:46

%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%B0%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BA%E0%B7%92.+%E0%B6%91%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%BA.

කාලගුණ අනතුරු පිළිබඳව ධීවරයන් දැනුවත් නොවීම පිළිබඳ වගකීම ධීවර අමාත්‍යවරයා සහ එම අමාත්‍යාංශය භාරගතයුතු බව එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රකාශ කළා. එම පක්ෂයේ මහ ලේකම් තිස්ස අත්තනායක හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ කාලගුණ තොරතුරු ධීවරයන්ට දැනගැනීම සඳහා නිසි ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරිමට ධීවර අමාත්‍යාංශය අපොහොසත් වී ඇති බවයි.

[MP3]s60625_1[/MP3]

මේ වනවිට ධීවර අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න විදේශගතව සිටිනවා. අමාත්‍යාංශය මේ සම්බන්ධ වගකීම භාරගතයුතු බව සමස්ත ලංකා පොදු ධීවර සම්මේලනයේ ජාතික සංවිධායක රත්න ගමගේද ප්‍රකාශ කළා.

[MP3]s60625_2[/MP3]