භාරතීය ජනතා පක්ෂයේ නායකත්වය නරේන්ද්‍ර මෝඩි ට.

Monday, 10 June 2013 - 8:47

%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB+%E0%B6%B8%E0%B7%9D%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%A7.

භාරතීය ජනතා පක්ෂය මෙහෙය වීමේ නායකත්වය නරේන්ද්‍ර මෝඩිට හිමිව තිබෙනවා. ඒ අනුව මීළඟ මැතිවරණය වෙනුවෙන් භාරතීය ජනතා පක්ෂය මෙහෙයවීමේ වගකීම ඔහුට හිමිවනු ඇති බවයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ. ඉන්දියාවේ ආර්ථික වර්ධනය සම්බන්ධයෙන් ශක්තිමත් ප්‍රතිපත්ති සහිත නායකයෙකු ලෙසයි ගුජරාට් ප්‍රාන්තයේ මහ ඇමතිවරයා වන නරේන්ද්‍ර මෝඩි සැළකෙන්නේ. එමෙන්ම ඉන්දියාවේ අගමැති පදවිය සඳහා භාරතීය ජනතා පක්ෂයේ අපේක්ෂකයා වශයෙන් නරේන්ද්‍ර මෝඩි නම් කිරීමටද ඉඩකඩ ඇති බව දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දී තිබෙනවා.