වැසි කුණාටුවෙන් ජීවිතක්ෂයට පත්වූ ධීවරයින් සංඛ්‍යාව 31 දක්වා ඉහළට.

Monday, 10 June 2013 - 10:44

%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%8F%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%B0%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9B%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+31+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7.වැසි කුණාටුව හේතුවෙන් මේ වනවිට ජීවිතක්ෂයට පත්වී ඇති ධීවරයින් සංඛ්‍යාව 31 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ජාතික ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා. එම මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේ තවත් පුද්ගලයින් 31 දෙනෙකු තවමත් අතුරුදන්වී ඇති බවයි. සිදුවූ ආපදාවෙන් පුද්ගලයන් 29 දෙනෙකු තුවාල ලබා තිබෙනවා. දකුණු වෙරළ තීරය ආශ්‍රිතව ඇතිවූ මෙම වැසි කුණාටුවෙන් නිවාස 101කට ද හානි සිදුවී ඇති බවයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පෙන්වා දෙන්නේ.