ධිවරයන්ට සහ නාවිකයන්ට තවමත් අනතුරු ඇඟවීම්.

Tuesday, 11 June 2013 - 19:26

%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%87%E0%B6%9F%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A.

මන්නාරම සිට කොළඹ, ගාල්ල හරහා පොතුවිල් දක්වා වූ මුහුදු තීරයේ ධීවර සහ නාවික කටයුතු තවදුරටත් අවදානම් බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා. කාර්යයේ නියුතු කාලගුණ විද්‍යාඥ කේ.ඞී. සුජීව ප්‍රකාශ කළේ විටින් විට සුළෙඟ් වේගය වෙනස්විය හැකි වීම ඊට හේතුව බවයි. ඇතැම් විට ගොඩබිම් ප්‍රදේශවල සුළෙඟ් වේගයද එලෙස වෙනස් විය හැකි බව ඔහු සඳහන් කළා.

[MP3]s60787[/MP3]