ජාතික සේවක සංගමයේ නව සභාපති ජෝන් අමරතුංග.

Wednesday, 12 June 2013 - 8:24

%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%A2%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%82%E0%B6%9C.

ජාතික සේවක සංගමයේ නව සභාපතිවරයා ලෙස විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ජෝන් අමරතුංග පත් කර තිබෙනවා. විපක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් ඊයේ (11) දිනයේ මෙම පත්වීම සිදුකළ අතර, අභාවප්‍රාප්ත පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දොස්තර ජයලත් ජයවර්ධන මීට පෙර මෙම තනතුර හොඹවනු ලැබුවා. මීට අමතරව ජෝන් අමරතුංග මන්ත්‍රීවරයා, එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සභාපතිවරයා ලෙස ද පත් කර තිබෙනවා.