ත්‍රිකුණාමලයේ සිට යාපනය දක්වා වෙරළ තීරත් රළු විය හැකියි.

Thursday, 13 June 2013 - 8:51

%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%85+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%92.


ත්‍රිකුණාමලයේ සිට යාපනය දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශ රළු විය හැකි බව ආපදා කළමනාකරන මධ්‍යස්ථානය පවසනවා. එම ප්‍රදේශවල සුළෙඟ් වේගය පැයට කිලෝමීටර් 60 ක් 70 ක් දක්වා ඉහළ යාමට ඉඩ ඇති බවයි එම මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේ. එහෙයින් එම ප්‍රදේශවලද ධීවර සහ නාවික කටයුතුවලින් වළකින ලෙසයි එම මධ්‍යස්ථානය ඉල්ලීමක් කරන්නේ. මීට පෙර මන්නාරම සිට ගාල්ල හරහා පොතුවිල් දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශ ධීවර කටයුතු සඳහා අවදානම් බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු ඇඟවීමක් කළා.