විපක්ෂයේ විරෝධය අද මැ.කො. ළගට.

Friday, 14 June 2013 - 8:00

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%B8%E0%B7%90.%E0%B6%9A%E0%B7%9C.+%E0%B7%85%E0%B6%9C%E0%B6%A7.


උතුරු පළාත් සභා මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ විපක්ෂයේ විරෝධයේ නායකයින් අද (14) මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා හමුවීමට නියමිතව තිබෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිස්ස අත්තනායක කියා සිටියේ මෙහිදී වැදගත් කරුණු රැසක් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බවයි.

[MP3]s60951[/MP3]