අදත් මුහුද අවදානම්. - ධීවර සහ නාවික කටයුතු එපා.

Friday, 14 June 2013 - 18:56

%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A.+-+%E0%B6%B0%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%91%E0%B6%B4%E0%B7%8F.

මන්නාරම සිට කොළඹ, ගාල්ල හරහා පොතුවිල් දක්වා වූ මුහුදු තීරයේ සහ ත්‍රිකුණාමලය සහ යාපනය අතර මුහුදු තීරයන්හි ධීවර සහ නාවික කටයුතු සිදුකිරීම හෙට දහවල් වනතුරුත් සුදුසු නොවන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා. අන්තර්ජාතික කාලගුණික තොරතුරු සපයන වෙදර් ඩොට් කොම් වෙබ් අඩවිය ප්‍රකාශ කළේ  හෙට (15) දිනයේ කොළඹ නගරයට වැසි ඇති වීමට සියයට 60 ක සම්භාවිතාවක් පවතින බවයි. මහනුවර නගරයට සියයට 80 ක් වැසි ඇති වීමේ සම්භාවිතාවක් පවතින අතර හම්බන්තොට නගරයට වැසි ඇතිවීමේ සම්භාවිතාව ද සියයට 80 ක්.

[MP3]s61006[/MP3]