හොඳ ජනතා සේවයක් පිළිබඳව අගවිනිසුරුගෙන් උපදෙසක්.

Saturday, 15 June 2013 - 7:49

%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%B3+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B6%B3%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

ව්‍යවස්ථාදායකය, විධායකය සහ අධිකරණය යන ප්‍රධාන පරිපාලන ආයතන තුනම එකම යාන්ත්‍රණයක් සේ කටයුතු කිරීමෙන් ජනතාවට වැඩි සේවයක් සැලසිය හැකි බව අගවිනිසුරු මොහොන් පීරිස් ප්‍රකාශ කළා. ඔහු මේ බව කියා සිටියේ කැකිරාව අධිකරණයේ නීතිඥවරුන් විසින් සංවිධාන කර තිබූ උත්සවයක් ඊයේ (14) අමතමින්.

 
[MP3]s61019[/MP3]