අගෝස්තු 01 සිට යුධ හමුදාපති මේජර් ජෙනරාල් දයා රත්නායක.

Saturday, 15 June 2013 - 7:59

%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B7%9D%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+01+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B0+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%A2%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A.

අගෝස්තු 1 වන දා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී තනතුර ජෙනරාල් ජගත් ජයසූරියට හිමි වන බව ජනාධිපති ප්‍රකාශක මොහාන් සමරනායක සඳහන් කළා. වත්මන් යුද හමුදාපති ධුරය දරන ඔහු ඊයේ (14) ජෙනරාල් ධුරයට උසස් කෙරුණේ ජුනි 1 වන දා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදියි. හමුදාපති ධුරය දරන කාලසීමාව තුළ දීම ජෙනරාල් ධුරයට උසස් කෙරුණු පළමු යුද හමුදාපතිවරයා වන්නේ ද ජෙනරාල් ජගත් ජයසූරියයි. මේ අතර, අගෝස්තු 1 වන දා සිට ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ හමුදාපතිවරයා වශයෙන් මේජර් ජෙනරාල් දයා රත්නායක පත් කිරීමට නියමිත බවයි ජනාධිපති ප්‍රකාශකවරයා සදහන් කළේ. ඒ අනුව ඔහු ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාවේ 20 වන හමුදාපතිවරයා වනු ඇති.