2028 දී, ඉන්දියාව චීනය පරදවයි.

Saturday, 15 June 2013 - 8:14

2028+%E0%B6%AF%E0%B7%93%2C+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92.

වසර 2028 වනවිට ජනගහනය අතින් ඉන්දියාව චීනය පරදවන බව ජගත් සංවිධාන අධ්‍යයනයකින් හෙළි වී තිබෙනවා. එම කඩඉම වනවිට චීනය සහ ඉන්දියාවේ ජනගහනය කෝටි 145 බැගින් වන අතර ඉන් පසු ඉන්දියාවේ ජනගහනය චීනය අභිබවා යනු ඇති. එමෙන්ම වර්තමානයේ බිලියන 7.2 ක් වූ ලෝක ජනගහනය වසර 2050 වනවිට බිලියන 9.6 ක් වනු ඇති බවයි ජගත් සංවිධානය ඇස්තමේන්තු කර ඇත්තේ. එය කලින් අපේක්ෂා කළ ලෝක ජනගහන වර්ධනය අභිබවා යාමක්. ඉදිරියේදී ලෝකයේ ජනගහන වර්ධනය වැඩිවශයෙන් දක්නට ලැබෙනු ඇත්තේ අප්‍රිකාව කේන්ද්‍ර කොටගත් සංවර්ධනය වෙමින් පවත්නා රටවලයි. ලොව අවම සංවර්ධනයක් සහිත රටවල් හතලිස් නවයේ ජනගහනය වසර 2050 වනවිට දෙගුණයක් වනු ඇති.