නඩු ගොනු කරන්න අලූත් ක්‍රමයක්. - අගවිනිසුරු.

Saturday, 15 June 2013 - 12:58

%E0%B6%B1%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%96%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A.+-+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94.

නුදුරු අනාගතයේ දී විද්‍යුත් මාධ්‍යයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ නඩු ගොනු කිරීමට අවස්ථාව සැලසෙනු ඇතැයි අගවිනිසුරු මොහොන් පීරිස් ප්‍රකාශ කළා. එමගින් ඉහළ අධිකරණවල නඩු ගොනු කිරීමේ දී පවතින බාධා රැසක් ලිහිල් වනු ඇති.  අගවිනිසුරුවරයා මේ බව කියා සිටියේ කැකිරාව අධිකරණයේ නීතිඥවරුන් විසින් සංවිධාන කර තිබූ උත්සවයක් ඊයේ (14) අමතමින්.

 
[MP3]s61043[/MP3]