අද පියවරුන්ගේ දිනයයි.

Sunday, 16 June 2013 - 8:11

%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92.

සෑම වසරකම ජූනි මාසයේ 3 වන ඉරිදා දිනය ලොව බොහෝ රටවල් ජගත් පියවරුන්ගේ දිනය ලෙස සමරනවා. ඒ වෙනුවෙන් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය ගෙන එන විශේෂාංගය .

[MP3]s61078[/MP3]