කෑගල්ලේ පාසල් වෑන් රථ අනතුරකින් සිසුන් 13 ක් රෝහලේ.

Tuesday, 18 June 2013 - 8:36

%E0%B6%9A%E0%B7%91%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%91%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+13+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%9A.කෑගල්ල - විද්‍යාල පාරේ පාසල් වෑන් රථයක් සහ ලොරි රථයක් ගැටීමෙන් පාසල් සිසුන් 13 දෙනෙකු රෝහල් ගත කර තිබෙනවා.  අද උදෑසන මෙම පාසල් වෑන් රථය කෑගල්ල විද්‍යාල පාරේ කඳු බෑවුම් ප්‍රදේශයක් බසිමින් සිටියදියි මෙලෙස අනතුරට ලක්වී ඇත්තේ. සිද්ධියෙන් තුවාල ලැබූ පාසල් සිසුන් බරපතල තත්ත්වයේ නොමැති බවයි කෑගල්ල රෝහලේ ප්‍රකාශිකාවක සඳහන් කළේ.