ජාතික ගැටළුව විසඳන, තේරීම් කාරක සභාවට පැමිණීමට විපක්ෂය කල් ඉල්ලයි.

Wednesday, 19 June 2013 - 19:06

%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B6%B1%2C+%E0%B6%AD%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92.

ජාතික ගැටළුව සම්බන්ධ පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවට තම නියෝජිතයින් සහභාගි කරනවාද, නැද්ද යන්න ප්‍රකාශ කිරීමට විපක්ෂය කල් ඉල්ලූ බව අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ප්‍රකාශ කළා. කොළඹ අද පැවති ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමිනුයි අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ.
 
[MP3]s61332[/MP3]