වයඹ සහ මධ්‍යම පළාත් සභා විසුරුවා හැරීම ජූලි මුල් සතියේ.

Thursday, 20 June 2013 - 12:57

%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%B9+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B8%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%A2%E0%B7%96%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A.

වයඹ සහ මධ්‍යම පළාත් සභා ජූලි මස මුල් සතියේදී විසුරුවා හැරෙන බව රජයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළා. බොහෝදුරට එම දිනය ජූලි මස 5 වැනිදා වනු ඇති. මෙම පළාත් සභා දෙක විසුරුවා හැරීමෙන් පසුව දැනට කල් දමා ඇති උතුරු පළාත් සභාවේ මැතිවරණයද එකම දිනකදී පැවැත්වීමටයි රජය තීරණය කර ඇත්තේ. ජූලි මස මුල් සතියේදී පළාත් සභා විසුරුවා හැරුණහොත් සැප්තැම්බර් මස තුන්වන සතියේ හෝ අවසන් සතියේ ඡන්ද විමසීම පවත්වනු ඇති.

 

මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය සඳහන් කළේ ජනාධිපතිවරයා හෝ ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් පලාත් සභා විසුරුවා හැරීමේ නිවේදනය නිකුත් කර සතියක් ඇතුලත නාමයෝජනා කැඳවීමේ ගැසට් නිවේදනය මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා විසින් නිකුත් කරන බවයි. එම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කළ දින සිට දින 14 ත් 21 ත් ඇතුළත නාම යෝජනා කැඳවිය යුතුයි. නාමයෝජනා කැඳවීම අවසන් වන දිනයේ සිට සති පහත් 8 ත් ඇතුලත ඡන්දය පැවැත්විය යුතු වනවා. ඒ අනුව බොහෝ දුරට සැප්තැම්බර් මස තුන්වන සතියේ හෝ අවසන් සතියේ මැතිවරණය පවත්වනු ඇති.

 
කෙසේ වෙතත් මීට පෙර ප්‍රකාශ කර තිබුණේ සැප්තැම්බර් මස 7 හෝ 14 යන දින දෙකෙන් එකක ඡන්ද විමසීම පවත්වනු ඇති බවටයි.