අද දහවල් සිට ධීවරයන්ට මුහුද යළිත් අවදානම්.

Friday, 21 June 2013 - 7:59

%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%B0%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A. 

මන්නාරම සිට කොළඹ, ගාල්ල, හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වූ මුහුදු තීරය සහ ත්‍රිකුණාමලයේ සිට යාපනය දක්වා මුහුදු තීරයන්හි ධීවර සහ නාවික කටයුතුවල යෙදීමේදී අවධානයෙන් පසුවන ලෙස කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලීමක් කරනවා. කාර්යයේ නියුතු කාලගුණ විද්‍යාඥ ජීවන් කරුණාරත්න කියා සිටියේ විශේෂයෙන්ම අද (21) දහවල් කාලයෙන් පසු මුහුදුයාම අවදානම් බවයි.

 [MP3]s61418[/MP3]