ජීව අත්බෝම්බයක් සමග පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට.

Friday, 21 June 2013 - 9:06

%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%9D%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9C+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7. 

බණ්ඩාරගම - වල්ගම ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙකු නීති විරෝධී මත්පැන් සහ ජිව අත්බෝම්බයක් සමඟ පොලිස් අත්අඩංගුවට පත්ව තිබෙනවා. සැකකරු නීති විරෝධී මත්පැන් තොගයක් රැගෙන යමින් සිටියදී පොලිස් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙන අතර එහිදී සිදුකරන ලද විමර්ශනයෙන් අනතුරුව ඔහු සන්තකයේ තිබී ජීව අත්බෝම්බයක් ද සොයාගත් බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය පවසන්නේ.