එජාපයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත නිදහස් පක්ෂයට.

Friday, 21 June 2013 - 12:48

%E0%B6%91%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD++++++%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%A7.එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් සකස් කළ නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත අද (21) ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වෙත භාරදී තිබෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහලේකම් තිස්ස අත්තනායක විසින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේදී මෙය භාර දෙනු ලැබුවේ එහි මහලේකම් අමාත්‍ය මෛත්‍රීපාල සිරිසේන වෙතයි. නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත භාරදීමෙන් අනතුරුව, හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට අදහස් දැක්වූ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජනාධිපති නීතීඥ විජයදාස රාජපක්ෂ.

 
[MP3]s61440[/MP3]

 
මෙය භාර ගැනීමෙන් අනතුරුව, අදහස් දැක්වූ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් අමාත්‍ය මෛත්‍රීපාල සිරිසේන කියා සිටියේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත වැඩිදුර අධ්‍යයනය සඳහා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාව වෙත, ඉදිරියේදී ඉදිරිපත් කරන බවයි. ඉන් අනතුරුව, මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මතය ප්‍රකාශයට පත් කරන බව ද අමාත්‍යවරයා කියා සිටියා.

 

[JPG]61440_1[/JPG]

[JPG]61440_2[/JPG]

[JPG]61440_3[/JPG]

[JPG]61440_4[/JPG]