සමාජය රැක ගැනීමට විශ්වාසය අවශ්‍යයි. - අගවිනිසුරු.

Saturday, 22 June 2013 - 8:01

%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92.+-+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94.

විශ්වාසය රැක ගැනීමට නොහැකි වුවහොත් නීතිසමාජය සහ සාමාන්‍ය සමාජය බිඳ වැටෙනු ඇතැයි අගවිනිසුරු මොහාන් පීරිස් ප්‍රකාශ කළා. කුරුණෑගල අධිකරණ සංකීර්ණයේ ඊයේ (21) පැවැති රැස්වීමක් අමතමින් අගවිනිසුරුවරයා කියා සිටියේ නීති ජන සමාජය සහ සාමාන්‍ය ජන සමාජය අතර ශක්තිමත් බැදීමක් පැවතිය යුතු බවයි.

 
[MP3]s61480[/MP3]