පොසොන් පොහොය දින විශේෂාංගය.

Sunday, 23 June 2013 - 8:53

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%BA.

මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේගේ ලංකාගමනය සනිටුහන් කරන උතුම් පොසොන් පුර පසලොස්වක පොහොය දිනය අදයි. ඒ වෙනුවෙන් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය ගෙන එන විශේෂාංගය.

[MP3]s61549[/MP3]