කාසල්රී වාන් දොරටු විවෘතයි. කැළණි ගඟ අවට ජනතාව අවධානයෙන් සිටින්න.

Sunday, 23 June 2013 - 8:59

%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%92.+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B7%85%E0%B6%AB%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B6%9F+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1.

ජල මට්ටම ඉහල යෑම හේතුවෙන් කාසල්රී ජලාශයේ වාන් දොරටු විවෘත කර තිබෙනවා. නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඞී.පී.ජී. කුමාරසිරි ප්‍රකාශ කළේ ඒ හේතුවෙන් කැළණි ගඟ අවට ජනතාව අවධානයෙන් පසුවිය යුතු බවයි. අවිස්සාවේල්ල, හංවැල්ල, අවට ප්‍රදේශවල ජනතාව ඒ පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමුකළ යුතු බවද ඔහු ප්‍රකාශ කළා.