දයා මාස්ටර් නිදහස් පක්ෂයේ සාමාජිකත්වය ඉල්ලයි.

Sunday, 23 June 2013 - 18:56

%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92.ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමට තමන් ඉල්ලූම් පත්‍රයක් යොමුකළ බව එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානයේ හිටපු මාධ්‍ය ප්‍රකාශක වේලායුදන් දයානිධි හෙවත් දයා මාස්ටර්  පවසනවා. හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට අදහස් දක්වමින් ඔහු සඳහන් කළේ දෙමළ ජනතාවට සේවය කිරීමේ අරමුණින් තමන් මෙවර උතුරු පළාත් සභා මැතිවරණයට තරග කිරීමට තීරණය කළ බවයි. ඒ අනුව තමන් ඊයේ (22) දිනයේ දී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන නාම යෝජනා මණ්ඩලය හමුවේ පෙනී සිටි බව ද ඔහු කියා සිටියා. එහිදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සාමාජිකත්වය අයදුම් කිරීමේ ලිපිය පක්ෂයට භාර දුන් බවයි  එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානයේ හිටපු මාධ්‍ය ප්‍රකාශක දයා මාස්ටර් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

 [MP3]s61590[/MP3]


මේ පිළිබදව හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙකුගෙන් විමසීමක් කළා. එහිදී ඔහු සදහන් කළේ දයා මාස්ටර් අදාළ සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා සහභාගි වූ බවයි. කෙසේ වෙතත්, ඔහුට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සාමාජිකත්වය ලබාදීම හෝ උතුරු පළාත් සභා මැතිවරණයට සන්ධානයෙන් තරග කිරීමට අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ ද යන්න පිළිබද මෙතෙක් තීරණයක් ගෙන නොමැති බව ද එම ප්‍රකාශකයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.

දයා මාස්ටර් නිදහස් පක්ෂයේ සාමාජිකත්වය ඉල්ලයි.

 

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමට තමන් ඉල්ලූම් පත්‍රයක් යොමුකළ බව එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානයේ හිටපු මාධ්‍ය ප්‍රකාශක වේලායුදන් දයානිධි හෙවත් දයා මාස්ටර්  පවසනවා. හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට අදහස් දක්වමින් ඔහු සඳහන් කළේ දෙමළ ජනතාවට සේවය කිරීමේ අරමුණින් තමන් මෙවර උතුරු පළාත් සභා මැතිවරණයට තරග කිරීමට තීරණය කළ බවයි. ඒ අනුව තමන් ඊයේ (22* දිනයේ දී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන නාම යෝජනා මණ්ඩලය හමුවේ පෙනී සිටි බව ද ඔහු කියා සිටියා. එහිදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සාමාජිකත්වය අයදුම් කිරීමේ ලිපිය පක්ෂයට භාර දුන් බවයි  එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානයේ හිටපු මාධ්‍ය ප්‍රකාශක දයා මාස්ටර් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

 

වොයිස් කට් 06_23_ා්හ්ප්ිඑැර    

 
මේ පිළිබදව හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙකුගෙන් විමසීමක් කළා. එහිදී ඔහු සදහන් කළේ දයා මාස්ටර් අදාළ සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා සහභාගි වූ බවයි. කෙසේ වෙතත්, ඔහුට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සාමාජිකත්වය ලබාදීම හෝ උතුරු පළාත් සභා මැතිවරණයට සන්ධානයෙන් තරග කිරීමට අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ ද යන්න පිළිබද මෙතෙක් තීරණයක් ගෙන නොමැති බව ද එම ප්‍රකාශකයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.