අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාට අලූත් ප්‍රශ්ණයක්.

Tuesday, 25 June 2013 - 18:58

%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%96%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

රාජ්‍ය සේවා කොමිසමේ පූර්ව අනුමැතියකින් තොරව අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ කිසිදු සේවා පත්කිරීමක් හෝ මාරුකිරීමක් තමන්ට සිදුකළ නොහැකි බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන ප්‍රකාශ කළා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ එය තමන්ටද ගැටළුවක් බවයි.
 
[MP3]s61729[/MP3]