දේශපාලනඥයන් කරන දේ, විද්‍යාඥයන්ට බැහැ. - ඇමති මෛත්‍රී.

Wednesday, 26 June 2013 - 7:19

%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B6%A5%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%9A%2C+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%A5%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90.+-+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%9B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93.

ලෝකය ගොඩනගන්නේ දේශපාලනඥයින් සහ විද්‍යාඥයින් බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ප්‍රකාශ කළා. ඔහු මේ බව කියා සිටියේ බොරැල්ල වෛද්‍ය පර්යේෂණායතනයේ ඊයේ (25) පැවති උත්සවයක් අමතමින්.

 
[MP3]s61745[/MP3]