ඇෆ්ගන් රජය තලෙයිබාන් සමග සාකච්ඡාවට සැරසේ.

Wednesday, 26 June 2013 - 7:43

%E0%B6%87%E0%B7%86%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9C+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%9A.

තලෙයිබාන් සංවිධානය විසින් ඊයේ (25) ඇෆ්ගනිස්ථාන ජනපති මැදුරට එල්ල කළ ප්‍රහාරයත් සමගම ඔවුන් සමග සාකච්ඡා කිරීමට ඇමරිකාව සහ ඇෆ්ගනිස්ථාන රජය සූදානම්වනවා. ඇමරිකානු ජනාධිපති බැරක් ඔබාමා සහ ඇෆ්ගන් ජනපති හමීඞ් කර්සායි අතර ඊයේ (25) සිදුවූ  දුරකථන සංවාදයකදියි මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ. මීට පෙර ඇමරිකාව තලෙයිබාන් සංවිධානය සමග සාකච්ඡා කළ යුතු බව ප්‍රකාශ කළත් ඇෆ්ගන් රජය ඊට එරෙහි වුණා.