ගිරිබාවේ දී පුද්ගල ඝාතනයක්.

Wednesday, 26 June 2013 - 9:10

%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%9D%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

ගිරිබාව - බෝගහයාය ප්‍රදේශයේ දී 40 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකුට වෙඩි තබා ඝාතනය කර තිබෙනවා. ඊයේ (25) රාත්‍රියේ තම නිවසේ රැදී සිටියදියී වෙඩි තැබීම සිදුවී ඇත්තේ. මිය ගිය පුද්ගලයා තම පියා ඝාතනය කිරීමේ වරදට වසරක කාලයක් බන්ධනාගාරගතව සිට ඇප ලබා පැමිණි අයෙක්.