කෙවින් රඩ් ඕස්ට්‍රේලියාවේ කම්කරු පක්ෂයේ නායකත්වයට.

Wednesday, 26 June 2013 - 16:16

%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%A9%E0%B7%8A++%E0%B6%95%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%A7.

ඕස්ට්‍රේලියාවේ කම්කරු පක්ෂයේ නායකත්වය සඳහා අද පැවති ඡන්ද විමසීමේදී එරට හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයෙකු වන කෙවින් රඞ් තේරී පත්වුණා. ඒ, එම පක්ෂයේ නායිකාව මෙන්ම  ඕස්ට්‍රේලියාවේ වර්තමාන අග්‍රාමාත්‍ය ජුලියා ගිලාඞ් වැඩි ඡන්ද 12කින් පරාජයට පත් කරමින්. ඒ අනුව කම්කරු පක්ෂයේ නායකත්වයට පත්වූ කෙවින් රඞ් ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත  ඕස්ට්‍රේලියාවේ මහ මැතිවරණයට කම්කරු පක්ෂයේ අගමැති අපේක්ෂකයා ලෙස තරඟ වදිනු ඇති.