පළාත් කිහිපයකට තවදුරටත් වැසි.

Wednesday, 26 June 2013 - 19:13

%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92.

දිවයිනට බලපා ඇති නිරිතදිග මෝසම් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් තවදුරටත් පළාත් කිහිපයකට වැසි සහිත කාලගුණයක් පැවතිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා. මේ අනුව මධ්‍යම, සබරගමුව සහ බස්නාහිර, දකුණු පළාත්වලට ඉදිරි පැය 24 තුළ ද විටින් විට වැසි ඇතිවිය හැකි බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ.

අන්තර්ජාතික කාලගුණ තොරතුරු සපයන වෙදර් ඩොට් කොම් වෙබ් අඩවිය ප්‍රකාශ කළේ හෙට දිනයේ ද කොළඹ නගරයට වැසි ඇතිවීමට සියයට 60 ක සම්භාවිතාවක් පවතින බවයි. මහනුවර නගරයට සියයට 60 ක සම්භාවිතාවක් පවතින අතර හම්බන්තොට නගරයට වැසි ඇතිවීමේ හැකියාව සියයට 60 ක්.

ඉදිරි කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳව වැඩිදුරටත් පැහැදිළි කරන කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යයේ නියුතු කාලගුණ විද්‍යාඥ චන්න රුද්‍රිගූ

[MP3]s61804[/MP3]